Репертоар

Дуо пиано

 • Й. С. Бах - Концерт за две пиана c moll
 • Й. С. Бах - Концерт за две пиана d moll
 • Й. С. Бах - Концерт за две пиана C dur
 • В. А. Моцарт - Соната D dur KV 448
 • Й. Брамс - "Вариации върху тема от Хайдн" за две пиана
 • К. Сен-Санс - Вариации върху тема от Бетовен
 • М. Равел - "Валс"
 • К. Дебюси - Сюита за две пиана "Черно и бяло"
 • К. Дебюси - Малка сюита за четири ръце
 • Ф. Пуленк - Капричио
 • М. Инфанте - "Музика от Испания"
 • Д. Милхауд - Сюита "Скарамуш"
 • А. Давидов - "Раги и рагхави"
 • С. Рахманинов - І-ва и ІІ-ра Сюити за две пиана
 • С. Рахманинов - Прелюд cis moll
 • Ат. Атанасов - Сюита из балета "Вятърната мелница"
 • Я. Димитров - "Приумица"
 • Я. Димитров -"Конкуренция"
 • Й. Крушев - Три фрагмента из балета "Хайдушка песен" от Ал. Райчев
 • С. Лазаров - "Фойерверки"
 • С. Лазаров - "Задявка"

Кларинет и пиано

 • К. М. Вебер - Концерт за кларинет и пиано ор. 73
 • Р. Шуман - Фантастични пиеси ор. 73
 • Р. Шуман - Картини от Изток, ор. 66
 • Р. Шуман - Три романса, ор. 94
 • Ив. Спасов - Соната
 • В. Заимов - Соната
 • Й. Крушев - Сонатина
 • Р. Бояджиев-син - "Малката кибритопродавачка"
 • Б. Левенберг - Сюита "Пепеляшка"
 • Дворжак - "Романтични пиеси" ор. 7
 • Д. Г. Мейсън - Соната ор. 14
 • К. Сен-Санс -Соната ор. 176
 • Б. Левенбег - Сюита "Много шум за нищо" по Шекспир
 • Б. Левенберг - Кадиш и Танц
 • К. Дебюси - Първа рапсодия
 • К. Дебюси - Малкото негърче
 • Ф. Пуленк - Соната
 • Бах-Гуно - Аве Мариа
 • В. Монти - Чардаш
 • Т. Албинони - Адажио
 • А. Пиацола - "Обливион"
 • А. Пиацола - "Милонга за ангела"
 • А. Пиацола - "Либeртанго"
 • Д. Коен - Руско танго
 • Й. С. Бах - Адажио
 • Ф. Бузони - Концертино
 • Ф. Бузони - Елегия
 • Б. Мартину - Сонатина
 • Дж. Росини - Интродукция, тема и вариации
 • Дж. Росини - Анданте с вариации
 • Е. Григ - Танцът на Анитра
 • М. Равел - Павана в памет на инфантата
 • Ф. Шуберт - Пчелата
 • Ф. Шуберт - Аве Мариа

Китара и пиано

 • Т. Джордани - Соната за китара и чембало a moll
 • Т. Джордани - Соната за китара и чембало C dur
 • Т. Джордани - Соната за китара и чембало c moll
 • Т. Джордани - Соната за китара и чембало e moll
 • А. Вивалди - Концерт ор. 3 № 6 а moll
 • А. Вивалди - Концерт за китара
 • Л. Бокерини - Интродукция и Фанданго
 • К. де Сейксас - Концерт A dur
 • Й. Н. Хумел - Потпури за китара и пиано
 • А. Диабели - Сонатина ор. 68
 • М. Джулиани - Десет ронда
 • М. Джулиани - Вариации и полонез
 • Джулиани и Мошелес - Гранд дуо концертанте
 • Л. А. Нюске - Оперни сувенири за пиано и китара
 • Ф. Карули - Две ноктюрни
 • Леняни и Лейдесдорф - Вариации концертанте
 • В. Нюланд - Дуети за китара и пиано
 • В. Нюланд - Вариации ор. 26
 • Ф. Кастели - Вариации "Сонамбула"
 • П. Петолети - Фантазия ор. 28
 • Й. К. Мерц - Дивертименто върху мотиви от оп. "Риголето"
 • Ф. Молино - Ноктюрно І и ІІ
 • К. М. фон Вебер - Дивертименто ор. 38
 • Ф. Маргола - Концерто бреве
 • Ф.М. Тороба - Кастилски концерт
 • Х. Родриго - Сюита за джентълмена
 • М. Кастелнуово - Тедеско - Фантазия ор. 145
 • М. Кастелнуово - Тедеско - Концерт ор. 99
 • Лео Брауер - Три концертни танца
 • Е. Отте - Сюита "Rio de la Plata"
 • Р. Балкански - Прелюд и Скерцо за китара и пиано

Цигулка и пиано

 • В. А. Моцарт - Сонати за цигулка и пиано
 • Л. ван Бетовен - Соната за цигулка и пиано ор 96 № 10 G dur
 • Л. ван Бетовен - Соната за цигулка и пиано ор. 24 № 5 "Пролетна"
 • Р. Шуман - Соната за цигулка и пиано a moll op. 105
 • М. Равел - Соната "Постум"
 • Г. Форе - Соната ор. 13
 • Ал. Райчев - Соната за цигулка и пиано

Други

 • Д. Дауланд - Галиарди за китара, виолончело и чембало:
      The King od Denmark His Galliards; Hazelwood’s and Melancholic Galliards;
      The Round Battle Galliard; The Lady Rich’s Galliard;
      The Captains Candishe and Digorie Pipper’s their Galliards;
 • Г. Ф. Телеман - Трио за обой, чембало и виолончело
 • П. Локатели - Соната за виола и пиано g moll
 • В. А. Моцарт - Трио "Кегелщат"
 • Ф. Шуберт - Соната "Арпеджионе"
 • Ф. Менделсон - Бартолди - Клавирен квартет ор. 1 c moll
 • М. Брух - Осем пиеси за кларинет, виола и пиано ор. 83
 • П. И. Чайковски - Трио за цигулка, пиано и виолончело ор. 50
 • С. Рахманинов - Елегическо трио № 1
 • Дм. Шостакович - Трио ор. 67 за пиано, цигулка и виолончело
 • А. Онегер - Соната за виола и пиано
 • Л. ван Бетховен - Трио ор. 11
 • Е. Хартман - Елегия ор. 24
 • А. Пиацола - Годишни времена
 • Б. Левенберг - Трио "Песента на шивача"

Соло

 • Й. С. Бах - Двугласни инвенции
 • Й. С. Бах - Тригласни инвенции
 • Й. С. Бах - Френски сюити
 • Й. С. Бах - Английски сюити № 3 и 4
 • Й. С. Бах - Партита № 2
 • Й. С. Бах - Италиански концерт
 • Й. С. Бах - Капричио посветено на заминаването на любимия брат
 • Й. С. Бах - Прелюдии и фуги - том I
 • C dur, c moll, D dur, d moll, es moll, G dur, a moll, B dur
 • Й. С. Бах - Прелюдии и фуги - том IІ
 • C dur, c moll, d moll, a moll, g moll
 • Д. Скарлати - Сонати a moll, d moll, D dur, d moll, C dur, A dur
 • Й. Хайдн - Соната C dur
 • Й. Хайдн - Соната G dur
 • Й. Хайдн - Соната C dur
 • Й. Хайдн - Соната F dur
 • Й. Хайдн - Соната Es dur
 • Й. Хайдн - Соната D dur
 • В. А. Моцарт - Соната С dur KV 279
 • В. А. Моцарт - Соната d moll KV 283
 • В. А. Моцарт - Соната D dur KV 284
 • В. А. Моцарт - Соната C dur KV 309
 • В. А. Моцарт - Соната d moll KV 310
 • В. А. Моцарт - Соната cis moll KV 331
 • В. А. Моцарт - Соната F dur KV 332
 • В. А. Моцарт - Соната B dur KV 333
 • В. А. Моцарт - Соната C dur KV 545
 • В. А. Моцарт - Соната D dur KV 311
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 2 № 1
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 13 "Патетична"
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 26
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 27 "Лунна"
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 28
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 49 № 2
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 109
 • Л. ван Бетовен - Соната ор. 110
 • Ф. Менделсон-Бартолди - Сериозни вариации ор. 54
 • Ф. Менделсон-Бартолди - Рондо капричиозо
 • Ф. Шуберт - Емпромтю ор. 90 № 1
 • Ф. Шуберт - Емпромтю ор. 90 № 2
 • Ф. Шуберт - Емпромтю ор. 90 № 4
 • Ф. Шуберт - Емпромтю ор. 142 № 2
 • Р. Шуман - "Фантастични пиеси" ор. 12
 • Р. Шуман - "Виенски карнавал" ор. 26
 • Ф. Шопен - Скерцо ор. 31
 • Ф. Шопен - Балада ор. 23 g moll
 • Ф. Шопен - Балада ор. 38 F dur
 • Ф. Шопен - Балада ор. 47 As dur
 • Й. Брамс - Три интермеци ор. 117
 • Й. Брамс - Вариации върху собствена тема
 • К. Дебюси - Две арабески
 • К. Дебюси - "Бергамаска сюита"
 • С. Рахманинов - Етюди картини ор. 33 № 3, 4, 5
 • С. Рахманинов - Етюди картини ор. 39 № 1, 2, 8
 • С. Рахманинов - Прелюдии ор. 23 № 2, 4, 5, 6
 • С. Рахманинов - Прелюдии ор. 32 № 8, 10, 12
 • М. Мусоргски - "Картини от една изложба"
 • П. Владигеров - "Класично и романтично"
 • Д. Ненов - "Миниатюри"
 • Д. Ненов - "Танц"
 • В. Божинов - Пет инвенции
 • М. Бенсусан - "Три пиеси"
 • М. Бенсусан -"Четири пиеси"
 • М. Бенсусан - "Circus Scrapbook"
 • M. Балакирев - Източна фантазия "Исламей"
 • Ц. Франк - Прелюд, фуга и вариации ор. 18
 • Ф. Лист - Фантазия и фуга върху BACH
 • Ф. Лист - Рапсодия ХІІ
 • Ф. Лист - Полонез ІІ
 • П. И. Чайковски - "Годишни времена"

Пиано и оркестър

 • Й. С. Бах - Концерт за пиано f moll
 • В. А. Моцарт - Концерт F dur KV 413
 • В. А. Моцарт - Концерт A dur KV 488
 • Л. ван Бетовен - Концерт № 1 C dur
 • Л. ван Бетовен - Концерт № 3 c moll
 • Р. Шуман - Концерт а moll ор. 54
 • Ц. Франк - Симфонични вариации
 • Ф. Лист - Концерт № 2 A dur
 • Д. Шостакович - Концерт № 2 ор. 102
13 Март 2022
ПонВтоСряЧетПетСъбНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Пролетен концерт
След почти година прекъсване, на 13 март /неделя/ от 11 часа , в залата на Съюза на архитектите на ул Кракра 11, ще се състои детски "Пролетен концерт" на ученици от класа по пиано на Фани Куцарова....
прочети още »
Фани Куцарова Биография
Фани Куцарова е родена през 1971 г. в София. Образованието й по пиано започва на петгодишна възраст под ръководството на доц. Лидия Кутева. През 1990 г. тя завършва Националното музикално училище...
прочети още »
С Мартин Владимиров концерт 30.05.2023 Дуо пиано и гъдулка
Новосъздаденото дуо Фани Куцарова /пиано/ и Мартин Владимиров /гъдулка/ записаха наскоро трите Сонати за виола да гамба и чембало от Йохан Себастиан Бах. Записите са осъществени в Първо студио на...
прочети още »
Уроци по пиано Уроци по пиано
Фани Куцарова се занимава с активна преподавателска дейност от 1993г. Интересът и към педагогическата дейност е от студентските години, когато изучава методика под ръководството на проф. Милена...
прочети още »